Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en begeleiding van uw kind(eren)

Uw rol als ouder

Help mee bij LOB

1. door als bedrijf aan te melden voor het bieden van een bliksemstage(TL 2 , havo 2)

2. door als begeleider mee te gaan naar een bliksemstage(TL 2, havo 2) of met een auto leerlingen vervoeren naar een bliksemstage,

3. door als inspirerende beroepsbeoefenaar voorlichting te geven via een vlog op de beroepenmarkt op 19 november 2020, 

4. door als bedrijf een snuffelstage plaats aan te bieden voor leerlingen tl 3, havo 3, vwo 3, vwo 4,

5. met andere initiatieven, mail naar l.kruythoff@amadeuslyceum.nl, alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

6. voer een loopbaangesprek met uw zoon/dochter!

7. lees https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/mijn-kind-kan-nog-niet-kiezen-tip-9-studiekeuze/ en download hier het studiekeuze stripboek.

Hoe voer je een loopbaangesprek met je zoon/dochter?

Hiernaast een aantal vragen opgenomen per loopbaancompetentie.

Gesprekken over toekomstige keuzes willen nog wel eens stil vallen of gesprekken lopen soms niet lekker door te gesloten vragen waar het kind met ja of nee kan antwoorden. Hierdoor wordt het kind niet geactiveerd om echt na te denken over zijn/haar toekomst. De hiernaastgenoemde voorbeeldvragen zijn bedoeld om u te helpen een open gesprek aan te gaan met uw kind. Deze vragen dienen nog wel doelgericht gemaakt te worden door ze aan te passen op niveau, leerjaar en persoonlijke eigenschappen en dienen aan te sluiten bij de situaties waarin uw kind ervaringen opdoet met betekenisvolle situaties. Dit hoeft niet alleen op school te gebeuren, want u kunt ook situaties van weekendbaantje, vakantiebaantje, hobby, sport, etc voor gebruiken.