Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en begeleiding van uw kind(eren)

Citotoets rekenen in het pre-propedeusetraject PABO

Beste student,

Je hebt vast al gehoord dat je op de Pabo niet meer de Cito taaltoets hoeft te doen. Dat scheelt in studielast straks. De rekentoets blijft wel bestaan. Maar het is goed om te weten dat jij die toets tijdens je vooropleiding (MBO of VO) tweemaal mag doen; een keer in het voorlaatste jaar en een keer in het laatste jaar van de vooropleiding. Door daar gebruik van te maken verlaag jij je studielast in je eerste jaar Pabo nog meer.

Voorwaarden voor deelneming zijn:

 De aspirant student die één of twee toetsen doet tijdens het voortraject, wordt op de Pabo één

kans in mindering gebracht.

 Aspirant Pabo studenten van het MBO, met een goed resultaat voor een eigen MBO-toets op het

gebied van rekenen, mogen deelnemen aan de Citotoets rekenen tijdens het voortraject op de

pabo.

 De aspirant Pabo student betaalt voor deelname aan de toetsen 25 euro per toets en krijgt

daarvoor achteraf een rekening op zijn/haar huisadres.

 De aspirant Pabo student dient het paspoort en een kopie van het paspoort bij zich te hebben. Als

de aspirant Pabo student geen paspoort en/of geen kopie bij zich heeft, kan hij niet deelnemen

aan de toets.

Wil jij je aanmelden om hieraan mee te doen? Meld je dan bij je decaan of degene van wie je deze

brief kreeg. Je kunt je niet zelf aanmelden bij de Pabo. Je behaalde resultaten worden naar het door

jou opgegeven mailadres gestuurd.

Je aanmelding moet vóór 30 mei binnen zijn!

Met vriendelijke groet,

Bert Kuiper

Coördinator Propedeuse Viaa

Bijlage 1: Informatie pabo

Open dag

Op 22 juni is er weer een open dag op Viaa. Twijfel je nog over welke opleiding je wilt gaan doen? Je

bent van harte welkom om een kijkje te nemen op de open dag! Je kunt daar ook vragen stellen een

docenten en studenten van de opleiding Pabo.

Facebook

Wil je samen met andere toekomstige Pabo-studenten ervaringen delen over de (voorbereiding op

de) toelatingstoetsen? En wil je vragen stellen aan docenten? Meld je dan aan voor de

Facebookgroep: Pre Pabo Viaa. Je kunt je aanmelden via deze link:

www.facebook.com/groups/begeleidingpabo

Meeloopdag

Het is mogelijk een meeloopdag te volgen. Kijk voor meer informatie en aanmelden op:

www.viaa.nl/meeloopdag

Bijlage 2: Toetsmoment

In juni heeft Viaa een middag gereserveerd, waarop de toets wordt afgenomen:

Vrijdag 17 juni 2016 12.30 - 14.30 uur* Cito Rekenen

* Half uur van te voren aanwezig zijn (dus om 12.00 uur)