Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en begeleiding van uw kind(eren)

Onze LOB aanpak

Het doorlopende loopbaanontwikkeling en begeleidingsprogramma van het Amadeus Lyceum van leerjaar 1 t/m 4/5/6 vindt u per leerjaar door naar 'home' te gaan, leerjaar van uw zoon/dochter te kiezen.

 

Toelichting:

  • LOB = loopbaanontwikkeling en begeleiding
  • Extramadeus = het facultatieve talentprogramma van het Amadeus Lyceum op de dinsdag e/o donderdagmiddag voor alle leerjaren, leerlingen geven zich op bij Extramadeus coördinator
  • Beroepenmarkt = een markt voor leerlingen (tl/h/v 3 en tweede fase leerlingen, facultatief) waarbij ze zich laten inspireren bij de profiel/sector/ vervolgopleiding keuze door ouders die vrijwillig deze avond iets vertellen/laten zien over hun beroep, waarom ze hier zo blij van worden en welke opleiding daarvoor nodig is (in samenwerking met het Leidsche Rijn College)
  • DDD = Digitaal Doorstroom Dossier via AIB=Aanmelding in Beeld en MTD=Mijn Talent Document, invullen in TL 4 behorende bij een aanmelding op een mbo
  • MSCI= My system of career influence, een methode in leerjaar h/v 2 om binnen je eigen systeem te ontdekken/onderzoeken welke mensen invloed op je keuzes hebben en bewustwording op hoe en wat dit voor je betekent.
  • PWS = Profielwerkstuk
  • Rectors League=  themacolleges voor vwo 5 en 6 leerlingen door professoren van de Universiteit Utrecht